Rólunk

logoKözségünkben 1889-ben alakult meg az Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Az alakulástól 1950-ig eltelt időszakból kevés írásos emlék van az egyesület életéről.

Visszaemlékezések alapján az egyesület szervezését Molnár József igazgató-tanító kezdeményezte. Ő volt az alapító, és az első parancsnok is.

Egyesületünk több mint 110 év alatt sokszor került válságos helyzetbe, de jogilag sosem szűnt meg, jelenleg községünk legrégebbi civil szervezete.

Különösen nehéz helyzet alakult ki az Első- és Második Világháború után.

Községünkben mindig voltak olyan személyek, akik erős akarattal és hittel kitartottak a nehéz időszakokban is, volt erejük újra szervezni az egyesület munkáját.

Az alábbiakban azok előtt tisztelgünk, akiket a visszaemlékezések alapján név szerint ismertünk, és a névtelenek előtt is, akik tették a dolgukat.

Név szerint ismert vezető személyek: Molnár József, Tóth gyula, Vitéz Szalai László, Árvai András, Huszár Béla főjegyző 1936, Miklós Gáspár iskolaigazgató, Szalai Illés 1944-46, Forgó Imre, Győri Imre, Juhász László, Ruzsom József, Zai István, Szabó Béla.

 

IMG_0965

Gyöngyöshalász Önkéntes Tűzoltó Egyesület Újjászervezése 1991-ben

1985-ös évtől kezdődően több olyan esemény következett be az egyesületben, amely erősen gyengítette a vezetőség szervező és irányító munkáját, ennek következtében csökkent a tagság aktivitása is. Id. Strumpf László lemondott a Termelőszövetkezet elnöki megbízatásáról, Gyöngyösre került új munkakörbe, nem vállalta tovább a tűzoltó parancsnoki megbízatást sem, Komjáti János idős korára hivatkozva lemondott az egyesület elnöki tisztségéről, elhunyt Veres Miklós az egyesület titkára.

A községi Tanács Kovács Gyulát – a Termelőszövetkezet agramónusát – nevezi ki tűzoltó parancsnoknak, de az erősen meggyengült vezetőség így sem tudta szinten tartani a szervező irányító munkát.

A fentiekben leírt negatív események, nemcsak a tagság aktivitására voltak rossz hatással, hanem a részben elavult, rossz műszaki állapotban lévő mentő, tűzvédelmi eszközök rendszeres karbantartásának elmaradása tovább csökkentette a műszaki állapot fenntartását.

1989-ben gyakorlatilag már csak Bódi Ferenc parancsnok-helyettes maradt a vezetőségből. A meglévő negatív eseményeket tovább nehezítette az 1989-es II. számú egyesületekre vonatkozó törvény megjelenése, amelynek értelmében nem alakították át az egyesület működését, így fenn állt annak a veszélye, hogy a nagy múltú Tűzoltó Egyesület – amely 1889-ben alakult, és átvészelte a két világháború viszontagságait is- törvényesen felosztásra kerül. 1989-1990-ben bekövetkezett politikai, társadalmi rendszerváltás következtében új törvények léptek életbe, amelyek változást jelentettek az állandó élet minden területén. Megszűnt a Tűzoltó Egyesületet fenntartó tanácsi rendszer, a településeken önálló hatáskörrel, demokratikusan választott önkormányzatok alakultak, melynek élén a polgármester állt.

19901_582757435101724_285828887_nAz új tűzoltó törvények értelmében megszűnt az Állami Tűzoltóság. A városokban Önkormányzati Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságok alakultak, továbbira is feladatuk maradt, a korábban is hozzájuk tartozó községek mentőtűzvédelmének ellátása, de megszűnt az Önkéntes Tűzoltó Egyesületeket felügyelő és irányító hatáskörük. A továbbiakban ez a hatáskör az Önkormányzatok feladat lett. A fentiek hatására, a gyöngyösi járásban sorra szűntek meg az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek. A gyöngyöshalászi lakosok közül ekkor kb. 15-16 fő volt Hivatásos Állami tűzoltó a gyöngyösi tűzoltóságnál, ezek közül már többen nyugállománybab voltak.

A demokratikusan megválasztott polgármester Hegede József lett, aki Bódi Ferenc parancsnokhelyettessel elhatározta, hogy továbbra is fenntartja az Önkéntes Tűzoltó Egyesület működését, amelyhez az önkormányzat minden anyagi és erkölcsi támogatást biztosít.

Ezután került sor a nem hivatalos megbeszélésekre, hogy kik azok akik vállalnák, és alkalmasak az újjá alakítandó vezetőségi feladatok ellátására. 1990 szeptemberben Molnár László hivatásos nyugdíjas tűzoltó vállalta az egyesület újjá szervezésének feladatát. Ehhez a feladathoz segítséget kért és kapott Dávid József őrnagytól a gyöngyösi Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokától. (aki rokoni kapcsolatban állt Molnár Lászlóval.)

A gyöngyöshalászi Önkormányzat Testülete 1990.nov.-ben, Molnár Lászlót kinevezte a Tűzoltó Egyesület Parancsnokának.

Molnár László, Dávid József és Bódi Ferenc megkezdték a szervező munkát az új vezetőség megalakítására.

Nem hivatalos megbeszélésekre került sor Komjáti András, Kocsis József valamint a szervezők között, Komjáti Andrásnak felajánlották az egyesület elnöki, KocsisIMG_0656 Józsefnek a titkári funkciót. Valószínűleg, hogy azért esett rájuk a választás, mert 1975-1989-ig a Gépipari Tudományos Egyesület Tűzvédelmi szakbizottságában Dávid József, Komjáti András, Kocsis József együtt végeztek tudományos munkát, az ipari létesítményekben,a  fokozottan tűzveszélyes berendezések biztonságos üzemeltetése érdekében.

1990.de.-ben Komjáti András és Kocsis József is bekapcsolódott a szervezési munkába, személyesen felkeresték a volt egyesületi tagokat, hogy továbbra is tagok kívánnak-e maradni, ezzel egyidőben új tagok beszervezésével is foglalkoztak. Az elvárások azok voltak, hogy az új tagok emeljék a tűzoltók szakmai színvonalát, ennek érdekében keresték meg azokat, akik nyugdíjas hivatásos tűzoltók voltak. Kocsis László, Stass János, Molnár Miklós, de fontosnak tartották Dr. Szentirmay Jenő körzeti orvos beszervezését is, a baleseteknél bekövetkezett sérülések gyors orvosi ellátása szempontjából. Az előkészítő munkát 1991. jan. első felében fejezték be. Így lehetővé vált, hogy Molnár László parancsnok 1991. jan. 15-re összehívja az Önkéntes Tűzoltó Egyesület közgyűlését.
A közgyűlés vezetői:

Elnökség:

  • Hegede József polgármester levezető elnök
  • Molnár László ÖTE parancsnok
  • Kádár János a Termelőszövetkezet elnöke
  • Dávid József Őrnagy a gyöngyösi tűzoltóság parancsnoka
  • Berzsenyi Gyula hadnagy a gyöngyösi tűzoltóság parancsnok helyettese

Valamint a volt és újjonan beszervezett tagság, összesen 22 fő.

1991 nyarán, egy civilszervezet tagjai, felújítottak egy 1920-as években gyártott négykerekű kocsifecskendőt, melyet  a Gyöngyöshalászi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek ajándékoztak.